Új Esély Közhasznú Egyesület

Siklósnagyfalui Tanoda EFOP-3.3.1-16-2017-00039

Egyesületünk támogatást nyert el az EFOP-3.3.1-16-2017-00039 sz. Siklósnagyfalui Tanoda című projekt megvalósítására.

A program célja

Siklósnagyfaluban és környékén élő 25 fő hátrányos helyzetű tanuló, iskola utáni időben történő, egyéni igényekre és helyi szükségletekre reagáló, komplex kompetencia, személyiség és készségfejlesztése, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, kreatív és innovatív módszerek, megoldások személyre szabott alkalmazásával a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, felzárkózási esélyeinek növelése, az iskolai sikeresség előmozdítása, az egyéni képességek kibontakoztatása, az iskolai átmenetek segítése, továbbtanulási esélyek javítása érdekében.
A célok sikeres megvalósítása érdekében széleskörű fejlesztő és motiváló hatás kiváltása a gyermekek családja, a nem hátrányos helyzetű tanulók és az együttműködő partnerek részvételével zajló programok biztosításával valamint a tanodát már elhagyó kortárs önkéntesek bevonásával.
A fenntarthatóság, az integráció erősítése, a magas szakmai színvonal biztosítása, a jó gyakorlatok megosztása, a szolgáltatás fejlesztése érdekében a stáb és az együttműködő partnerek részére közös szakmai műhelyek, tanodai nyílt napok megvalósítása.
A projekt eredményeként az iskolai lemorzsolódás csökken, az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma legalább 20 fő, min. 80%.

2017. július

A Siklósnagyfalui Tanoda projekt megvalósítását 2017. július 1-jén kezdtük el.
Az első hónap a szakmai felkészüléssel és a Tanoda működési feltételeinek megteremtésével telt. Elkészítettük a Tanoda dokumentumait, tájékoztattuk az együttműködő partnereket, kiválasztottuk a szakmai stáb tagjait, adatot szolgáltattunk a kiemelt projekt számára, elláttuk a beszerzésekkel kapcsolatos feladatokat, megtartottuk a Tájékoztató rendezvényt a szülők és a gyerekek számára. Elindult a gyerekek bevonása, az együttműködési megállapodások megkötése.

2017. augusztus

Augusztusban a gyerekek ízelítőt kaphattak a különböző fejlesztő foglalkozásokról, a mese, a híradó, a számkirályság és a gazdálkodó csoportokról. Legnagyobb sikere a híradó csoportnak volt, hiszen mindjárt visszanézhették magukat a gyerekek a képernyőn.
Megtartottuk az első Együtt lenni jó programot, ahol a szülők, barátok is részt vettek. Bemutattuk a Tanodában eddig elkészült munkákat, családi vetélkedővel, közös játékkal tettük élmény dússá és minőségivé az együtt töltött időt.

Augusztus végén Gemencre kirándultunk. A gyerekek megismerkedhettek hazánk egyedülálló erdővel borított árterével, élővilágával, sajátosságaival.

2017. szeptember

Nagy élményt jelentett a gyerekeknek a Sportnap, amit a Kistapolcai tó mellett tartottunk meg. A fiúk mellett néhány kislány is bemutatta horgásztudományát. Jól vizsgáztak a gyerekek a természet tiszteletéből és jószívűségből is. A kifogott kis halakat visszaengedték, a nagyobb fogást felajánlották egy ott horgászó bácsinak.

2017. október

A hónap nagy eseménye volt a gyerekek bemeneti mérésének elvégzése az eDia rendszerben. Ezt a típusú felmérést nagyon élvezték a tanulók, bár fárasztó is volt. 3 kérdőívet, 1 matematikai és 1 szövegértési tesztsort kellett kitölteniük.

2017. november

A gyerekek bemeneti mérése az eDia rendszerben befejeződött.  A felmérő teszteket és kérdőíveket élményszerű formában készítették el, amiket a gyerekek kedveltek.
A tanodai munka magas színvonalú megvalósítása, a jó gyakorlatok megosztása, a tapasztalatok kicserélése fontos a gyerekekkel való fejlesztő munkában.  A tanoda programot megvalósító partnerek, iskolák, családsegítő szolgálat, önkormányzat képviselőinek részvételével Szakmai műhelyt tartottunk, ahol  megbeszéltük a beavatkozási módokat, a különböző  szakmai szereplők  tekintetében.

2017. december

A hónap a Mikulás és Karácsonyvárás hangulatában zajlott. A fejlesztő foglalkozásokon is ebben a témában fogalmaztunk meg kérdéseket, feladatokat, választottuk meg a feldolgozandó szövegeket.
A várakozásra a koronát az Együtt jó program tette fel, ahol a szülők és gyerekek közösen alkottak – karácsonyi dísztárgyakat készítettek-,  közösen vetélkedtek ,  közösen énekeltek, közösen fogyasztották el  az ebédet.

2018. január

Az iskolában befejeződött a félév, a Tanodában befejeződtek a köztes mérések. Az eredmények ismeretében felülvizsgáltuk a gyerekek Egyéni Fejlesztési Tervét.
A szociális készség fejlesztő foglalkozásokon az egészség, az egészséges életmód témakört dolgoztuk föl. A Hétköznapi élet foglalkozáson az egészség, egészségmegőrzős számos aspektusát jártuk körül, az Alkotó foglalkozáson pedig az egészséggel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos szórólapot, plakátot készítettünk.
A szövegértés fejlesztéseken és a matematikai alapműveleteket fejlesztő foglalkozásokon is az egészséggel kapcsolatos szövegeket , feladatokat használtunk.

2018. február

Február a Farsangi készülődés jegyében zajlott a Tanodában., melynek kiemelkedő eseménye a szülőkkel, testvérekkel, barátokkal megtartott Együtt lenni jó program volt.

2018. március

Márciusban színes tartalommal zajlott a Tanodai munka. A Hétköznapi élet foglalkozáson a kommunikáció kapta a főszerepet, az Alkotó foglalkozáson a születésnapi ajándékok és a Húsvéti dekorációk készítése foglalta le a gyerekeket. A Hagyományőrző foglalkozás témája a Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó cigány népszokások megismerése volt a téma.
A fejlesztő foglalkozások feladatait is a Húsvéthoz kapcsolódó ismeretek szőtték át. Megtartottuk a 2. születésnapi bulit, finom tortával és tüzijáték gyertyával.

^