Új Esély Közhasznú Egyesület

Bemutatkozás

Az Új Esély Közhasznú Egyesület 2002-ben azért alakult meg, hogy egyfajta szellemi műhelyként a helyi szereplőket (önkormányzatok, kisebbségi szervezetek, civilek) segítse, és lehetővé tegye a különböző hátrányos helyzetű rétegek és csoportok - elsősorban tartósan munkanélküliek, fiatalok, fogyatékkal élők, romák - problémáinak érdekében a korszerű és legszélesebb értelemben vett szociál- és foglalkoztatáspolitikai kérdések bemutatását, kutatását, oktatását, szakmai szintű tárgyalását és szakmai érdekképviseleti tevékenység biztosítását. Továbbá célunk az Európai Unió politikájában is megfogalmazott irányelvek alkalmazása és gyakorlati átültetése, a szakképzést és a munkaerő-piaci (re)integrációt is magába foglaló oktatás, foglalkoztatás és szociálpolitika kialakítása, e célból konkrét programok kidolgozása és megvalósítása, új szakmai irányelvek alkalmazása.

EFOP-3.3.1-16-2017-00039 sz.
Siklósnagyfalui Tanoda

Cél: Siklósnagyfaluban és környékén élő 25 fő hátrányos helyzetű tanuló esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, felzárkózási esélyeinek növelése, az iskolai sikeresség előmozdítása, ...

Tovább »

OKT-16-ET-TAN-1-0025 sz.
Siklósnagyfalui Tanoda program

A Tanoda céljai: a tanulók rendszeres tanodai munkába való visszaszoktatása, iskolai előmenetelük, sikeres pályaválasztásuk segítése, komplex személyiség és szociális készségfejlesztés, tanodai közösség erősítése.

Tovább »

TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0040 sz. Siklósnagyfalui Tanoda program

A tanodai tevékenységek során a tanulók komplex szemléletű fejlesztése valósul meg. A sokféle képességet előhívó programokon keresztül fejlődik a tanulók szociális készsége, személyisége, önismerete, ismeretszerzési képessége, tudása.

Tovább »

Kapcsolat

Székhely:

Új Esély Közhasznú Egyesület
H-7775 Magyarbóly, József A. u. 11.

Postacím, menedzsment:

Új Esély Egyesület
H-7800 Siklós, Köztársaság tér 8.
Tel/Fax.: +36 (72) 225-469,
e-mail: ujesely@ujesely.t-online.hu

Kontakt:

Blázsovics Attila, elnök
Kiss Erzsébet, ügyvezető

^