Új Esély Közhasznú Egyesület

Bemutatkozás

Az Új Esély Közhasznú Egyesület 2002-ben azért alakult meg, hogy egyfajta szellemi műhelyként a helyi szereplőket (önkormányzatok, kisebbségi szervezetek, civilek) segítse, és lehetővé tegye a különböző hátrányos helyzetű rétegek és csoportok - elsősorban tartósan munkanélküliek, fiatalok, fogyatékkal élők, romák - problémáinak érdekében a korszerű és legszélesebb értelemben vett szociál- és foglalkoztatáspolitikai kérdések bemutatását, kutatását, oktatását, szakmai szintű tárgyalását és szakmai érdekképviseleti tevékenység biztosítását. Továbbá célunk az Európai Unió politikájában is megfogalmazott irányelvek alkalmazása és gyakorlati átültetése, a szakképzést és a munkaerő-piaci (re)integrációt is magába foglaló oktatás, foglalkoztatás és szociálpolitika kialakítása, e célból konkrét programok kidolgozása és megvalósítása, új szakmai irányelvek alkalmazása.

EFOP-1.4.3-16-2017-00109 sz.
Jó kis hely Cúnban c. projekt

A projekt átfogó célja:

A szegénység újratermelődésének, átörökítésének, a társadalmi kirekesztődés kockázatának csökkentése, a gyermekek esélyeinek növelése érdekében.

Tovább »

Innovatív megoldások hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok felzárkóztatásában - EFOP-5.2.2.-17-2017-0015

Társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos szakmai tudásanyag bővítése, együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között.

Tovább »

EFOP-3.3.1-16-2017-00039 sz.
Siklósnagyfalui Tanoda

Cél: Siklósnagyfaluban és környékén élő 25 fő hátrányos helyzetű tanuló esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, felzárkózási esélyeinek növelése, az iskolai sikeresség előmozdítása, ...

Tovább »

Kapcsolat

Székhely:

Új Esély Közhasznú Egyesület
H-7775 Magyarbóly, József A. u. 11.

Postacím, menedzsment:

Új Esély Egyesület
H-7800 Siklós, Köztársaság tér 8.
Tel/Fax.: +36 (72) 225-469,
e-mail: ujesely@ujesely.t-online.hu

Kontakt:

Blázsovics Attila, elnök
Kiss Erzsébet, ügyvezető

^